♦ Học kỳ 1

      Toán cao cấp B1 (Học cải thiện)

    ♦ Học kỳ 1

      • Tư tưởng Hồ Chí Minh

      • Xác suất Thống kê

    ♦ Học kỳ 1

      • Các ng.lý CB của CN MácLênin

      • Anh Văn 1

      • Toán cao cấp B1

      • Hóa học đại cương

      • Thí nghiệm hóa đại cương

      • Pháp luật đại cương

      • Giáo dục thể chất 1

    ♦ Học kỳ 2

      • Đường lối CM của Đảng CSVN

      • Anh Văn 2

      • Toán cao cấp B2

      • Nhóm Hóa Lý

      • Quân sự 1 (lý thuyết)

      • Quân sự thực hành

      • Giáo dục thể chất

Số lần xem trang: 8851
Điều chỉnh lần cuối: 29-03-2018

Kết quả học tập

Kết quả thi Tin học đại cương, Phần 1 và phần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (07-05-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20TYNT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20QTNT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20KENT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20NTNT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH18TYNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH18QTNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH18NTNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH19TYNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH19NTNT (03-03-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín hai một bảy

Xem trả lời của bạn !