Tổ chức Cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Hội.

-------------

 

Thực hiện kế hoạch số 299 KH/TĐTN-TG  ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Thuận và Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022; Ban chấp hành Đoàn trường CĐSP Ninh Thuận ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội” với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tạo sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội đối với các hoạt động của tổ chức Đoàn- Hội- Đội; nêu cao tinh thần, mục tiêu, khát vọng của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

2. Tạo được diễn đàn nhằm giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội về những gương điển hình tiêu biểu, công trình, phần việc thanh niên, mô hình hoạt động hiệu quả trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà; thể hiện tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên gửi đến tổ chức Đoàn- Hội- Đội.

3. Cuộc thi đảm bảo thiết thực, nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động, cách tiếp cận dễ dàng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và toàn xã hội tham gia; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN.

1. Đối tượng:

Tất cả công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể tham gia viết bài dự thi, một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể tham dự nhiều bài thi. Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Thư ký không được tham gia cuộc thi.

2. Nội dung:

- Giới thiệu các gương điển hình, nhân vật cán bộ Đoàn- Hội- Đội tiêu biểu, có những hành động thiết thực, giải pháp cụ thể trong triển khai phong trào Đoàn- Hội- Đội tại địa phương; các tấm gương được đoàn viên thanh niên yêu mến trên các lĩnh vực, các phong trào cách mạng của tổ chức Đoàn- Hội- Đội. Những nhân vật được phản ánh phải sinh sống, học tập và làm việc hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có độ tuổi từ 35 trở xuống.

- Các công trình, phần việc, mô hình hoạt động hiệu quả của tổ chức Đoàn- Hội- Đội; mô hình xây dựng cơ sở Đoàn- Hội- Đội vững mạnh; mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên đạt hiệu quả cao, hoạt động lâu dài được Nhân dân đánh giá cao.

- Các bài viết phản ánh thực trạng công tác Đoàn- Hội- Đội tại địa phương, đơn vị, phân tích các nguyên nhân, nêu ra các giải pháp của đoàn viên, thanh niên góp phần đưa phong trào Đoàn- Hội- Đội ngày càng phát triển.

3. Hình thức:

- Bài dự thi được thể hiện bằng các hình thức như: bút kí, nhật ký, kí sự, tùy bút, bài viết dưới dạng chuyên đề, hoặc dạng suy nghĩ, cảm nhận, … Bài viết phải có tiêu đề, dài không quá 1.200 từ. Bài được viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, phải kèm hình ảnh liên quan đến bài viết.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên (không lấy bút danh), địa chỉ liên lạc, số điện thoại của tác giả và của nhân vật, sự việc, sự vật được nêu trong bài viết dự thi; ngoài bì thư ghi rõ: tham gia cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội”.

- Những bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí hoặc đoạt các giải thưởng lớn cấp tỉnh không được tham gia dự thi.

- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền.

4. Các tiêu chí chấm giải: Ban giám khảo sẽ căn cứ vào nội dung thể lệ cuộc thi, trong đó ưu tiên như sau:

- Bài viết có nhiều hình ảnh minh họa về nhân vật, sự kiện, sự vật; hình ảnh được dán vào trong bài viết.

- Bài viết thể hiện ấn tượng, sáng tạo, hấp dẫn người đọc.

- Bài viết thể hiện tính phát hiện (nhân vật mới, công việc mới lạ, đóng góp thiết thực); đặc biệt là những nhân vật tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bài dự thi sẽ được thẩm định nội dung, trong quá trình thẩm định, các tác phẩm vi phạm thuần phong, mỹ tục, quy định của pháp luật hoặc các nội dung không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi sẽ bị loại.

5. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:

- Thời gian dự thi: Từ ngày 21/12/2016 đến hết ngày 20/5/2017.

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến trước tháng 10/2017

- Bài dự thi gửi trực tiếp về Văn phòng đoàn trường trước ngày 20/5/2017. khuyến khích gửi kèm file word qua địa chỉ email: dovanlynt@gmail.com, ghi rõ tiêu đề: Bài dự thi “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội”.

- Các bài viết đạt chất lượng sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn (http://www.doanthanhnienninhthuan.org.vn) và liên hệ Báo Ninh Thuận đăng bài viết.

6. Cơ cấu giải thưởng: Giải dành cho các cá nhân, nhóm tác giả có bài dự thi chất lượng: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 05 giải khuyến khích.

 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đoàn trường:

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch và thể lệ cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội” đến các LCĐ và chi đoàn trực thuộc.

- Tổ chức tổng kết trao giải và đề xuất khen thưởng, tuyên dương cho các cá nhân, nhóm tác giả có nhiều bài viết đạt chất lượng cao.

- Giao Ban Thi đua khen thưởng Đoàn trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, tham gia cuộc thi đúng nội dung và thời gian quy định.

2.  Các LCĐ và chi đoàn trực thuộc:

- Tổ chức phát động và triển khai kế hoạch cuộc thi đến tất cả các cơ sở Đoàn- Hội- Đội, trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên tại địa bàn và các tầng lớp nhân dân địa phương tích cực tham gia cuộc thi.

- Thông báo, hướng dẫn, định hướng cơ sở, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả.

- Các đơn vị tổ chức chọn lựa những bài dự thi đạt chất lượng về nội dung và hình ảnh; mỗi đơn vị phải có ít nhất 10 bài viết dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đúng thời gian quy định.

Mọi thông tin trao đổi, phản hồi về cuộc thi, đề nghị liên hệ đ/c Đỗ Văn Ly – Phó bí thư Đoàn trường, điện thoại 094.168.8499

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội” của Ban chấp hành Đoàn trường./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy; BGH (báo cáo);

- Các LCĐ & CĐ trực thuộc;

- Lưu ĐTN

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                                BÍ THƯ

 

 

 

 

Phan Thị Xuân Hằng

 

 

 

 

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT

“Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Hội”

--------- 

1. Mục đích: Góp phần giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên và người dân những điển hình, công trình, phần việc, mô hình tiêu biểu trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà; trong sự phát triển của mỗi đoàn viên, thanh niên, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của thanh niên gửi đến tổ chức Đoàn- Hội- Đội; đồng thời tạo sân chơi thiết thực và bổ ích cho những người yêu công tác báo chí tuyên truyền.

2. Đối tượng:

Tất cả công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể tham gia viết bài dự thi, một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể tham dự nhiều bài thi. Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Thư ký không được tham gia cuộc thi.

3. Nội dung:

- Giới thiệu các gương điển hình, nhân vật cán bộ Đoàn- Hội- Đội tiêu biểu, có những hành động thiết thực, giải pháp cụ thể trong triển khai phong trào Đoàn- Hội- Đội tại địa phương; các tấm gương được đoàn viên thanh niên yêu mến trên các lĩnh vực, các phong trào cách mạng của tổ chức Đoàn- Hội- Đội. Những nhân vật được phản ánh phải sinh sống, học tập và làm việc hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có độ tuổi từ 35 trở xuống.

- Các công trình, phần việc, mô hình hoạt động hiệu quả của tổ chức Đoàn- Hội- Đội; mô hình xây dựng cơ sở Đoàn- Hội- Đội vững mạnh; mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên đạt hiệu quả cao, hoạt động lâu dài được Nhân dân đánh giá cao.

- Các bài viết phản ánh thực trạng công tác Đoàn- Hội- Đội tại địa phương, đơn vị, phân tích các nguyên nhân, nêu ra các giải pháp của đoàn viên, thanh niên góp phần đưa phong trào Đoàn- Hội- Đội ngày càng phát triển.

4. Hình thức:

- Bài dự thi được thể hiện bằng các hình thức như: bút kí, nhật ký, kí sự, tùy bút, bài viết dưới dạng chuyên đề, hoặc dạng suy nghĩ, cảm nhận, … Bài viết phải có tiêu đề, dài không quá 1.200 từ. Bài được viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, phải kèm hình ảnh liên quan đến bài viết.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên (không lấy bút danh), địa chỉ liên lạc, số điện thoại của tác giả và của nhân vật, sự việc, sự vật được nêu trong bài viết dự thi; ngoài bì thư ghi rõ: tham gia cuộc thi viết “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội”.

- Những bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí hoặc đoạt các giải thưởng lớn cấp tỉnh không được tham gia dự thi.

- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền.

5. Các tiêu chí chấm giải: Ban giám khảo sẽ căn cứ vào nội dung thể lệ cuộc thi, trong đó ưu tiên như sau:

- Bài viết có nhiều hình ảnh minh họa về nhân vật, sự kiện, sự vật; hình ảnh được dán vào trong bài viết.

- Bài viết thể hiện ấn tượng, sáng tạo, hấp dẫn người đọc.

- Bài viết thể hiện tính phát hiện (nhân vật mới, công việc mới lạ, đóng góp thiết thực); đặc biệt là những nhân vật tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bài dự thi sẽ được thẩm định nội dung, trong quá trình thẩm định, các tác phẩm vi phạm thuần phong, mỹ tục, quy định của pháp luật hoặc các nội dung không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi sẽ bị loại.

6. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:

- Thời gian dự thi: Từ ngày 21/12/2016 đến hết ngày 20/5/2017.

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến trước tháng 10/2017

- Bài dự thi gửi trực tiếp về Văn phòng đoàn trường trước ngày 20/5/2017. khuyến khích gửi kèm file word qua địa chỉ email: dovanlynt@gmail.com, ghi rõ tiêu đề: Bài dự thi “Tôi yêu phong trào Đoàn- Hội- Đội”.

- Các bài viết đạt chất lượng sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn (http://www.doanthanhnienninhthuan.org.vn) và liên hệ Báo Ninh Thuận đăng bài viết.

7. Cơ cấu giải thưởng: Giải dành cho các cá nhân, nhóm tác giả có bài dự thi chất lượng: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 05 giải khuyến khích.

Số lần xem trang: 12066
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo Đoàn

Kế hoạch tổ chức giải việt dã (02-05-2019)

Thông báo kế hoạch tổ chức về nguồn kỷ niệm 44 năm giải phóng Ninh Thuận (09-04-2019)

Thông báo tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lênin (09-04-2019)

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên năm 2019 (09-04-2019)

Lịch thi đấu giải bóng đá Nam sinh viên năm 2018 (21-03-2018)

Kế hoạch Giải bóng đá Nam sinh viên năm 2018 chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (21-03-2018)

Kế hoạch Giải bóng đá Nam sinh viên năm 2018 chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (21-03-2018)

Kế hoạch Kỉ niệm Ngày Hội HSSV 9/1. (15-01-2018)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN NĂM 2017 CHÀO MỪNG 86 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH! (29-03-2017)

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2017) (22-03-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy chín chín một

Xem trả lời của bạn !