Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận thông báo điểm trúng tuyển NV bổ sung năm 2014 tại Phân hiệu Ninh Thuận như sau: <<xem tiếp>>

 BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV BỔ SUNG THEO KHỐI THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU NINH THUẬN - NLN

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển NV bổ sung theo khối thi

A

A1

B

D1

1

Quản lý đất đai

D850103

13

13

 

 

2

Quản trị kinh doanh

D340101

13

13

 

13

3

Nông học

D620109

13

13

14

 

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

13

13

14

 

5

Công nghệ thực phẩm

D540101

13

13

14

 

6

Thú y

D640101

13

13

14

 

7

Nuôi trồng thủy sản

D620301

13

13

14

 

Lưu ý:

+ Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 03, KV 3;

+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1 (một) điểm;

+ Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.

+ Cụ thể:

- Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng ưu tiên 2 (hai) điểm.

- Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.

- Thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 1: Hưởng ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).

- Thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2NT: Hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.

- Thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: Hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.

- Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3 là thí sinh không hưởng điểm ưu tiên.

Số lần xem trang: 2344

Liên kết doanh nghiệp