Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn tân sinh viên hệ vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 29-30/11/2014

Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển: từ 19 - 23/01/2015 tại Phân hiệu Ninh Thuận

Thời gian làm thủ tục nhập học: từ 26 - 30/01/2015 tại Phân hiệu Ninh Thuận

Quyết định và danh sách trúng tuyển tại Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận

 

Số lần xem trang: 2332

Liên kết doanh nghiệp