THÔNG BÁO

Về việc thi tiếng Anh chuẩn B1 dành cho học viên Cao học tại Phân hiệu Trường ĐHNL TP.HCM tại Ninh Thuận

         - Học viên liên hệ văn phòng Phân hiệu để nhận Giấy báo Thi. (Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận)

- Ngày thi: 19/4/2015

- Thời gian thi: bắt đầu từ 7h15. Thời lượng: một buổi sáng

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy báo thi này và một trong các loại giấy sau: Chứng minh nhân dân (bản gốc), bằng lái xe (bản gốc).

- Kết quả kì thi sẽ được niêm yết sau ngày thi  03 tuần trên website của Phân hiệu ĐHNL Tp.HCM tại Ninh Thuận: http://phnt.hcmuaf.edu.vn/ và trên website chính thức của Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐHNL Tp.HCM: http://cfs.hcmuaf.edu.vn 

 

Số lần xem trang: 2335

Liên kết doanh nghiệp