Xem điểm môn học tại đây

Số lần xem trang: 12100
Điều chỉnh lần cuối: 11-09-2016

Kết quả thi cải thiện

Kết quả học cải thiện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (03-03-2021)

Kết quả học cải thiện môn Kinh tế chính trị Mác Lênin học kỳ 1 năm học 2019-2020 (21-10-2020)

Kết quả học cải thiện Toán cao cấp C1 học kỳ 1 năm 2019-2020 (25-05-2020)

Kết quả học cải thiện Toán cao cấp B1 học kỳ 1 năm 2019-2020 (25-05-2020)

Kết quả học cải thiện môn Xác suất thống kê học kỳ 1 năm học 2019-2020 (11-05-2020)

Kết quả học cải thiện môn Toán cao cấp C2 hk2 năm 2018-2019 (23-09-2019)

Kết quả học cải thiện môn Anh văn 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 (23-09-2019)

Kết quả học cải thiện hk2 năm 2018-2019 lớp DH15NHNT (04-09-2019)

Kết quả học cải thiện học kỳ 1 năm học 2018-2019 (19-04-2019)

Kết quả học cải thiện học kỳ 2 năm học 2017-2018 (03-10-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín bốn năm

Xem trả lời của bạn !