Phân hiệu Ninh Thuận thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận về việc nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

- Thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Thời gian nhận hồ sơ, đối tượng được miễm giảm học phí. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí dự kiếm. Sinh viên xem danh sách tại đây.

- Mẫu đơn xét miễm giảm học phí. Sinh viên tải đơn tại đây.

Lưu ý: - Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo đã có tên hoặc chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 phải bổ sung đầy đủ giấy tờ xét miễm giảm học phí theo đúng như thông báo.

            - Sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn đã nằm trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì không làm hồ sơ xét miễm giảm học phí. Riêng sinh viên thuộc các diện chính sách, mồ côi, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có tên trong danh sách dự kiến miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 thì nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí như thông báo.

 

Số lần xem trang: 11812
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2017

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba bốn bốn hai

Xem trả lời của bạn !