Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo cho những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2015 đến tại Văn phòng Phân hiệu Ninh Thuận để nhận giấy báo trúng tuyển.

Số lần xem trang: 2327

Liên kết doanh nghiệp