Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian, thủ tục nhập học Đại học hệ chính quy năm 2016.

     I.             Thời gian nhập học

                     Từ ngày 06/9/2016 đến ngày 08/9/2016

     II.             Địa điểm nhập học

           Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

           Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

     III.           Thủ tục nhập học: 2 BỘ HỒ SƠ

1. Bản sao Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (Nếu trường hợp thí sinh chưa nhận được Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vẫn đến Phân hiệu làm thủ tục nhập học);

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra (Bản sao có công chứng);

3. Giấy khai sinh (Bản sao có công chứng);

4. Học bạ THPT (Bản sao có công chứng);

5. Sổ Đoàn viên, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (nếu có)

6. Các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT (Bản sao có công chứng) (Nếu có);

7. Hộ khẩu thường trú (Bản sao có công chứng), Trường sẽ đối chiếu kiểm tra điểm ưu tiên.

8. Sơ lược lý lịch cá nhân (tải tại đây)

     IV. Các khoản tiền cần phải đóng

1. Học phí (tạm thu): 3.350.000đ/sinh viên/học kỳ

2. Bảo hiểm y tế: 115.000đ/sinh viên

3. Bảo hiểm tai nạn: 60.000đ/sinh viên

4. Chi phí làm thẻ SV, sổ tay SV, hồ sơ, tài liệu sinh hoạt đầu khóa: 110.000đ/SV

5. Chi phí kiểm tra Anh văn đầu vào: 50.000đ/sinh viên

6. Tiền ở KTX (nếu sinh viên đăng ký ở KTX): 400.000đ/SV/năm học

         7. Khám sức khỏe 100.000đ/sinh viên

Số lần xem trang: 2338

Liên kết doanh nghiệp