♦ Học kỳ 1

      Toán cao cấp B1 (Học cải thiện)

    ♦ Học kỳ 1

      • Tư tưởng HCM

    ♦ Học kỳ 2

      • Đường lối CM của Đảng CSVN

      • Bơi lội

    ♦ Học kỳ 1

      • Xác suất thống kê

      • Kỷ năng giao tiếp

   ♦ Học kỳ 2

      • Tin Học Đại cương

      • Anh văn 2

      • Giáo dục thể chất 1

      • Thực hành sinh học đại cương

      • Toán cao cấp B2

      • Giáo dục quốc phòng an ninh

   ♦ Học kỳ 1

      • Anh Văn 1

      • Sinh học đại cương

      • Thí nghiệm hóa đại cương

      • Hóa học đại cương

      • Toán cao cấp B1

      • Các ng.lý CB của CN MácLênin

 

Số lần xem trang: 12134
Điều chỉnh lần cuối: 29-03-2018

Kết quả học tập

Kết quả thi Tin học đại cương, Phần 1 và phần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (07-05-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20TYNT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20QTNT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20KENT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH20NTNT (17-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH18TYNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH18QTNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH18NTNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH19TYNT (11-03-2021)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DH19NTNT (03-03-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không chín ba chín

Xem trả lời của bạn !