Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận thông báo lịch học cho toàn thể Tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 17 tháng 9 năm 2916 tại phòng học 27 (tải lịch học tại đây)

Số lần xem trang: 2334