Nhằm tạo điều kiện cho một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo gia hạn thêm thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 đến ngày 25/12/2016. Sau thời hạn trên, sinh viên nào chưa hoàn thành việc đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi học kỳ, chấm điểm, và hạ điểm rèn luyện.

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này để không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Sau thời hạn trên, Bộ phận KH – TC sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.

BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Số lần xem trang: 12220
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2017

Ban Kế hoạch tài chính

Thu học phí học cải thiện học kỳ 2 năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Mức thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Thông báo thu chi phí thi lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ cao đằng (27-04-2022)

Thông báo thu học phí học lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 (11-01-2022)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm ba hai bảy

Xem trả lời của bạn !