Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 2 năm 2017 như sau:

 1. Thời gian và địa điểm thi

-          Ngày thi: Chủ Nhật 26/2/2017 

-          Địa điểm thi: Trung tâm Ngoại ngữ và 2 Phân hiệu

 2. Nơi đăng ký dự thi: 

-          Tại Đại học Nông Lâm TP.HCM: Phòng Ghi danh - Trung tâm Ngoại ngữ

-          Tại các Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM: Bộ phận Đào tạo của Phân hiệu

 3. Thời hạn đăng ký dự thi:

-          Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 13/2/2017 đến 17/2/2017

Ghi chú: Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn thời điểm trên nếu đủ số lượng sinh viên đăng ký dự thi

 4. Điều kiện đăng ký và dự thi:

-          Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên khi đăng ký dự thi và khi vào phòng thi.

-          KHÔNG sử dụng Giấy xác nhận sinh viên do phòng Công Tác Sinh Viên cấp để đăng ký dự thi và vào phòng thi.

-          Sinh viên nộp 02 ảnh 3x4 khi đăng ký dự thi (ảnh chụp không quá 6 tháng)

-          Không đăng ký dự thi thay cho người khác.

-          Sinh viên từ khóa 2014, 2015, 2016 phải hoàn thành 02 học phần AV1 và AV2, hoặc thuộc diện miễn học tiếng Anh

-          Sinh viên đã thi đạt không được đăng ký thi lại.

-          Lệ phí thi: 50.000 đồng.

 5. Dạng thức đề thi mới:

Theo thông báo ngày 04/04/2016 của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, sinh viên tham khảo dạng thức đề thi mới, áp dụng từ tháng 05/2016, tại địa chỉ:

http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/kdcl-24085-1/vn/thong-bao-thay-doi-hinh-thuc-de-thi-chuan-daura-tieng-anh-trinh-do-b1.html

 6. Danh sách ca thi, phòng thi: Trung tâm Ngoại ngữ sẽ niêm yết danh sách ca thi và phòng thi chính thức tại website của Trung tâm Ngoại ngữ từ ngày 21/2/201

Tải thông báo tại đây

 

Số lần xem trang: 12509
Điều chỉnh lần cuối: 06-02-2017

BAN ĐÀO TẠO

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển dành cho thí sinh (17-08-2022)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ cao đẳng (24-05-2022)

Thông báo tuyển sinh 2022 (10-03-2022)

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh tháng 02 năm 2022 (09-03-2022)

Thông báo dời lịch thi học kỳ 2 năm 2020-2021 và học kỳ 1 năm 2021-2022 một số môn học của sinh viên hệ Đại học tại Phân hiệu Ninh Thuận (25-02-2022)

Danh sách sinh viên thi Tiếng anh đầu vào khóa 2021 tại Phân hiệu Ninh Thuận ngày 27 tháng 02 năm 2022 (24-02-2022)

Danh sách sinh viên thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh tại Phân hiệu Ninh Thuận tháng 02 năm 2022 (24-02-2022)

Thông báo dời lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 và kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên tại Phân hiệu Ninh Thuận (16-02-2022)

Thông báo lịch thi kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào Tiếng Anh cho sinh viên Đại học khóa 2021 tại Phân hiệu Ninh Thuận (14-02-2022)

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 2021 tại Phân hiệu Ninh Thuận ngày 19/02/2021 (11-02-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám chín chín ba

Xem trả lời của bạn !