Tải danh sách sinh vien cảnh cáo học vụ

Số lần xem trang: 12167
Điều chỉnh lần cuối: 10-05-2017

Qui chế Đào tạo và Quản lý Sinh viên

Quy chế học vụ đại học chính quy theo hệ đào tạo tín chỉ (18-09-2019)

Quy định về công tác thi và coi thi kết thúc học phần (06-06-2019)

Quyết định ban hành quy chế học vụ 2018 (11-10-2018)

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng tại Phân hiệu ninh huận(QĐ số 117/QĐ-PHNT) (09-09-2016)

Quyết định về việc khen thưởng thành tích học tập (28-10-2014)

Quyết định nội dung hình thức thực tập cuối khóa (28-10-2014)

Quyết định môn học tương đương (28-10-2014)

Quyết định môn học tiên quyết (28-10-2014)

Quyết định chuẩn đầu ra tin học không chuyên (28-10-2014)

Quyết định chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (28-10-2014)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín chín bảy năm

Xem trả lời của bạn !