TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

LỊCH ÔN TẬP TUYỂN SINH  NĂM 2017


Tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tại tỉnh Ninh Thuận


Tuần

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

17 – 23/7

 Anh văn

 Anh văn

Anh văn

24 – 30/7

           Anh văn             Anh văn

 Anh văn

31/7 – 6/8

Sinh lý thực vật

VI MÔ, VĨ MÔ

Sinh lý thực vật

VI MÔ, VĨ MÔ

Sinh lý thực vật

VI MÔ, VĨ MÔ

7 – 13/8

Toán Xác xuất - Thống kê

Toán Xác xuất - Thống kê

Toán Xác xuất - Thống kê

14 – 20/8

Toán Xác xuất - Thống kê Toán Xác xuất - Thống kê Toán Xác xuất - Thống kê

21 – 27/8

 

THI

THI

            `                                                                                                                                              

Ghi chú: Mở lớp ôn khi đủ số lượng (tối thiểu 15 học viên)

- Môn ngoại ngữ (60 tiết), Phân hiệu Ninh Thuận tổ chức và xếp lịch cho phù hợp.         

- Toán XS-TK (60 tiết) gồm Xác suất (25 tiết) Thống kê (35 tiết).

- Vi mô, Vĩ mô (30t) ngành Kinh tế

- Sinh lý thực vật (30 tiết): ngành Khoa học cây trồng, Lâm học

 

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH NẾU KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG SẼ ÔN CHUNG TẠI NÔNG LÂM

                                                                                    Phòng Đào tạo Sau đại học

Số lần xem trang: 2333

Liên kết doanh nghiệp