Trung tâm Ngoại ngữ ĐH Nông Lâm Tp.HCM trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho học viên Sau đại học

Ngày thi 06/8/2017 lúc 7 giờ 15

Địa điểm Trường Cao đẳng sư phạm Ninh thuận (Thị trấn Khánh hải, Ninh Hải, Ninh Thuận)

Hạn đăng ký hết ngày 29/7/2017

Lệ Phí 950.000 đồng/ Thí sinh

 Xem chi tiết thông báo

Số lần xem trang: 2346