Nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên đồng thời tư vấn định hướng cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Phân hiệu Ninh Thuận tổ chức cuộc gặp gỡ và đối thoại với sinh viên trong  năm học 2017 – 2018 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 29 tháng 09 năm 2017 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận.

Thành phần sinh viên tham dự

-   Toàn bộ sinh viên khóa 2017.

-   Lớp trưởng các lớp, Bí thư các chi đoàn.

-   Các sinh viên quan tâm, có vướng mắc cần trao đổi trong quá trình học tập, rèn luyện tại Phân hiệu (đại diện 10 sinh viên/lớp)

-   Đặc biệt sinh viên các lớp đang chuẩn bị tốt nghiệp tại Phân hiệu (khóa 2013)

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Lưu ý: + Yêu cầu Cố vấn học tập và ban cán sự lớp tổ chức họp lớp để tổng hợp ý kiến thắc mắc của sinh viên trước ngày 28/09/2017.

+ Sinh viên cần chuẩn bị trước nội dung câu hỏi, tham dự đúng giờ, mặc trang phục lịch sự, đảm bảo trật tự và ngồi đúng theo vị trí sắp xếp của Ban tổ chức./.

Tải thông báo

Số lần xem trang: 2328