Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc khám sức khỏe đầu vào cho HSSV;

Nay Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại ninh Thuận tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho toàn thể sinh viên Phân hiệu khóa 2017 theo lịch cụ thể như sau:

1.      Thời gian khám sức khỏe:

-         Lớp DH17QTNT: sáng 7h30 ngày 26/09/2017

-         Lớp DH17TYNT, DH17NTNT: chiều 13h30 ngày 26/09/2017

2.      Địa điểm khám sức khỏe:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

3.      Thủ tục khám sức khỏe:

     Mỗi sinh viên mang theo 01 Giấy khám sức khỏe có dán hình, làm theo chỉ

dẫn của bộ phận Đào tạo và bộ phận Y tế.

     Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp thông báo, đôn đốc sinh viên đến khám sức khỏe theo đúng lịch đã sắp xếp. Ngoài thời gian trên, sinh viên nào không đến khám phải tự đi khám và nộp giấy khám sức khỏe lại cho BP. Y tế ( Cô Văn Thị Hương Nguyên).

Tải thông báo

Số lần xem trang: 12105
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (20-05-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (30-09-2019)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 2019 (03-09-2019)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2019-20120 (03-09-2019)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (19-02-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu năm bảy chín

Xem trả lời của bạn !