Căn cứ trên kết quả phản hồi của các bạn, phòng Công tác sinh viên đã điều chỉnh, bổ sung danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Phòng gửi các bạn danh sách cập nhật lần 1.
Những điều chỉnh trong lần cập nhật này:
        - Cập nhật danh sách các lớp DH14TY, DH15HH, DH16TP và một số lớp còn thiếu trong đợt 1. Các lớp còn lại sẽ được xét bổ sung sau khi có đủ điểm.
        - Xác định lại các trường hợp có số tín chỉ <14 trong học kỳ cuối. (kết thúc học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, sinh viên đủ số tín chỉ tối thiểu theo yêu cầu của chuyên ngành). Nếu sinh viên đủ điều kiện để xét học kỳ cuối nhưng lại không có tên trong danh sách đủ điều kiện (đính kèm), có thể gửi email về phòng Công tác sinh viên để phòng kiểm tra xét bổ sung.
       - Để đảm bảo kinh phí chi cho các lớp bổ sung, mức tối đa học bổng/sinh viên của các nhóm được điều chỉnh lại như sau:
Tại phân hiệu Ninh Thuận:
       + Nhóm ngành 1: 272.085đ/sv
       + Nhóm ngành 2: 316.346đ/sv
Thời gian kiểm tra, phản hồi: từ ngày ra thông báo đến trước 16h00 ngày 12/12/2017.
       Do mức học bổng tối đa của các lớp được điều chỉnh nên danh sách học bổng cac lớp cũng có sự điều chỉnh. Các trường hợp không có tên trong danh sách học bổng có thể kiểm tra tên trong danh sách đủ điều kiện (đính kèm)
       Những trường hợp có tên trong danh sách học bổng nhưng thiếu số tài khoản cần sử dụng email sinh viên gửi số tài khoản về địa chỉ pctsv@hcmuaf.edu.vn để cập nhật.

Danh sách sinh viên nhóm ngành 1

Danh sách sinh viên nhóm ngành 2

Số lần xem trang: 11817
Điều chỉnh lần cuối: 07-12-2017

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín hai không

Xem trả lời của bạn !