Danh sách tạm thời hỗ trợ chi phí học tập thông tư 35 học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

STT Họ Tên Mssv Lớp Đối tượng
1 Quảng Thành Luân 14113445 DH14NHNT DTTS&HN
2 Quảng Đại  Thu 14113462 DH14NHNT DTTS&HN
3 Đàng Trung Tuyên 14113467 DH14NHNT DTTS&HN
4 Hán Thị Hồng Cẩm 14116463 DH14NTNT DTTS&HN
5 Hán Văn  14116488 DH14NTNT DTTS&HN
6 Thiên Sanh Du 14116502 DH14NTNT DTTS&HN
7 Thành Trọng Luân 14122175 DH14QTNT DTTS&HN
8 Quảng Thị Thu Hương 14124568 DH14QLNT DTTS&HN
9 Đàng Thị Kim Oanh 14124578 DH14QLNT DTTS&HN
10 Đàng Thị Công Nhận 14149256 DH14QMNT DTTS&HN
11 Nông Văn Khánh 15112274 DH15TYNT DTTS&HN
12 Châu Sắc Ly 15112278 DH15TYNT DTTS&HN
13 Huỳnh Nhật Minh 15116210 DH15NTNT DTTS&HN
14 Thập Lượng Quý  Anh 15116221 DH15NTNT DTTS&HN
15 Trượng Văn  Thanh 16116009 DH16NTNT DTTS&HN

Số lần xem trang: 11811
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn không một chín

Xem trả lời của bạn !