Danh sách sinh viên phân hiệu Ninh Thuận tạm thời được Miễn học phí học kỳ 2 năm học 2017-201

Stt

Họ Tên

Mssv

Miễn giảm

Lớp

Đối tượng

1

Nguyễn Thế Viên

14112424

MG100

DH14TYNT

CCM

2

Trần Thị Kim Cúc

14112550

MG100

DH14TYNT

CCM

3

Lê Dương Nghi Dung

14112556

MG100

DH14TYNT

CCM

4

Nguyễn Anh Sơn

14112612

MG100

DH14TYNT

CCM

5

Nguyễn Thị Kiều

14113305

MG100

DH14NHNT

CCM

6

Nguyễn Chí Trường

14113312

MG100

DH14NHNT

CBB

7

Trần Nguyễn Đạt

14113430

MG100

DH14NHNT

CCM

8

Nguyễn Thị Á Châu

14122173

MG100

DH14QTNT

Mồ côi

9

Huỳnh Nhật Khải

14122472

MG100

DH14QTNT

CCM

10

Nguyễn Thị Bích Ngoan

14122479

MG100

DH14QTNT

CCM

11

Trương Quang Kim

14124570

MG50

DH14QLNT

TCXH (50%)

12

Nguyễn Thị Ngọc  Lan

14124571

MG100

DH14QLNT

CCM

13

Đặng Văn Ngọc Trung

14124601

MG100

DH14QLNT

CCM

14

Lê Thị Hạnh

14125675

MG100

DH14BQNT

CCM

15

Tain Thị Sớm

14125703

70%

DH14BQNT

DTTS&ĐĐKK

16

Lê Thị Bảo Châu

14149345

MG100

DH14QMNT

CCM

17

Đặng Thị Mỹ Trinh

14149421

70%

DH14QMNT

DTTS&ĐĐKK

18

Cao Thị Ánh Tuyết

15112299

MG100

DH15TYNT

CCM

19

Trương Văn Đại

15112399

MG100

DH15TYNT

CCM

20

Nguyễn Văn Hảo

15116223

MG100

DH15NTNT

CCM

21

Nguyễn Thị Kim Cúc

15124386

MG100

DH15QLNT

CCM

22

Thuận Ngọc Tuấn

15124448

70%

DH15QLNT

DTTS&ĐĐKK

23

Nguyễn Trần Khánh Thư

15149192

MG100

DH15QMNT

Mồ côi

24

Trần Huỳnh Anh Vương

15149195

MG100

DH15QMNT

CCM

25

Thẩm Thị  Dịp

16112408

70%

DH16TYNT

DTTS&ĐĐKK

26

Trương Thị Thúy Kiều

16112428

MG100

DH16TYNT

CCM

27

Võ Hoàng Sang

16112445

MG100

DH16TYNT

CCM

28

Nguyễn Vũ Nhật  Uyên

16112462

MG100

DH16TYNT

CCM

29

Nguyễn Thị  Thơm

16113223

MG100

DH16NHNT

CCM

30

Nguyễn Thị Xuân  Thùy

16113224

MG100

DH16NHNT

CBB

31

Nguyễn Đức Phú

16122406

MG100

DH16QTNT

CCM

32

Kiều Nữ Linh  Hoạt

16124214

70%

DH16TYNT

DTTS&ĐĐKK

33

Từ Công Oánh

16149173

70%

DH16QMNT

DTTS&ĐĐKK

34

Tô Thanh Cầu

17112373

MG100

DH17TYNT

CTB

35

Phan Phi Ngư

17112379

MG50

DH17TYNT

TCXH (50%)

36

Nguyễn Như Uyên

17122266

MG100

DH17QTNT

CCM

37

Hồ Thị Thủy  Ngân

17125463

MG100

DH17QTNT

AHLLVT

1

Quảng Thành Luân

14113445

HN100

DH14NHNT

DTTS&HN

2

Quảng Đại  Thu

14113462

HN100

DH14NHNT

DTTS&HN

3

Đàng Trung Tuyên

14113467

HN100

DH14NHNT

DTTS&HN

4

Hán Thị Hồng Cẩm

14116463

HN100

DH14NTNT

DTTS&HN

5

Hán Văn 

14116488

HN100

DH14NTNT

DTTS&HN

6

Thiên Sanh Du

14116502

HN100

DH14NTNT

DTTS&HN

7

Thành Trọng Luân

14122175

HN100

DH14QTNT

DTTS&HN

8

Quảng Thị Thu Hương

14124568

HN100

DH14QLNT

DTTS&HN

9

Đàng Thị Kim Oanh

14124578

HN100

DH14QLNT

DTTS&HN

10

Đàng Thị Công Nhận

14149256

HN100

DH14QMNT

DTTS&HN

11

Nông Văn Khánh

15112274

HN100

DH15TYNT

DTTS&HN

12

Châu Sắc Ly

15112278

HN100

DH15TYNT

DTTS&HN

13

Huỳnh Nhật Minh

15116210

HN100

DH15NTNT

DTTS&HN

14

Thập Lượng Quý  Anh

15116221

HN100

DH15NTNT

DTTS&HN

15

Trượng Văn  Thanh

16116009

HN100

DH16NTNT

DTTS&HN

 

Số lần xem trang: 11817
Điều chỉnh lần cuối: 16-01-2018

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín ba ba tám

Xem trả lời của bạn !