Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2018 đến Văn phòng bộ phận Đào tạo Phân hiệu để nhận giấy báo dự thi, khi đi thí sinh mang theo chứng minh nhân dân và biên lai đóng tiền lệ phí thi.

Số lần xem trang: 2337

Liên kết doanh nghiệp