THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018

  Bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/5/2018 đến 27/5/2018 (sinh viên xem lịch đăng ký chi tiết tại trang web trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh). 

- Sinh viên xem danh sách học phần dự kiến mở trong học kỳ III năm học 2017- 2018 (file đính kèm: tải về), để đăng ký học cải thiện.

- Sinh viên tự đăng ký online hoặc nộp đơn đăng ký tại bộ phận Đào tạo - Phân hiệu Ninh Thuận và theo dõi thời khóa biểu trên website trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký học lại không vượt quá 12 tín chỉ.

- Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được đăng ký.

- Học phần có thể bị hủy nếu số lượng sinh viên đăng ký không đủ mở lớp.

- Sinh viên đăng ký học lại thành công nộp tiền tại Bộ phận Kế hoạch tài chính -  Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

Số lần xem trang: 12141
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2018

BAN ĐÀO TẠO

Lịch thi hệ đại học HK2 năm học 2020-2021 và HK1 năm học 2021-2022 và hệ cao đẳng HK1 năm học 2021-2022 (21-01-2022)

Danh sách sinh viên Phân hiệu đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 1 năm học 2021-2022 (cập nhật ngày 30.12.21) (30-12-2021)

Thông báo về việc đăng ký học phần học ky II năm học 2021-2022 (21-12-2021)

Thông báo về việc điều chỉnh biểu đồ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022 (21-12-2021)

Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (21-12-2021)

Danh sách sinh viên Phân hiệu đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 1 năm học 2021-2022 (cập nhật ngày 08.11.21) (08-11-2021)

Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (21-06-2021)

Kết quả thi Tin học đại cương, Phần 1 và phần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (07-05-2021)

Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 05 năm 2021 tại Phân hiệu (28-04-2021)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 2 năm học 2020-2021( bổ sung ngày 31/3/2021) (31-03-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một chín sáu bốn

Xem trả lời của bạn !