Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Tại Ninh Thuận thông báo ngày 6,7,8/7/2018 lớp Cao học Quản lý kinh tế khóa 2018 nghỉ. Lịch học môn Kinh tế vi mô nâng cao Phân hiệu sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

Số lần xem trang: 2328