Phân hiệu Ninh Thuận thông báo kế hoạch triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc và Bảo hiểm thân thể năm học 2018-2019 đến sinh viên hệ chính quy các khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 như sau:
1.Bảo hiểm y tế bắt buộc:
- Đối tượng tham gia: Sinh viên các khóa 2014, 2015,2016, 2017
- Mức đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc: 526.000 đồng/sinh viên/12 tháng.
- Đối với HSSV thuộc các nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội... đã được cấp thẻ BHYT tại địa phương thì phải nộp bản photo thẻ BHYT còn hạn sử dụng (Nộp cho cô Nguyên- CB Y tế Phân hiệu).
2.Bảo hiểm thân thể:
- Đối tượng tham gia: Sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016, 2017
- Mức đóng Bảo hiểm thân thể: 100.000 đồng/sinh viên/12 tháng.
3 Thời gian và hình thức thu bảo hiểm:
Ban cán sự của lớp và cố vấn học tập liên hệ Bộ phận Tổ chức- Hành chính để nhận thông báo và danh sách lớp từ ngày 06/9- 07/9/2018 để thông báo cho sinh viên của lớp
Thời gian nộp phí bảo hiểm từ ngày 06/9- 25/9/2018 tại Văn phòng Phân hiệu.
Việc tham gia BHYT là qui định bắt buộc, là cơ sở cho việc đánh giá ý thức chấp hành pháp luật và xếp loại điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ.
Phân hiệu đề nghị các Bộ phận trực thuộc có trách nhiệm thông báo đến sinh viên, thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này.

Xem chi tiết thông báo

Số lần xem trang: 12260
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Kế hoạch tài chính

Thu học phí học cải thiện học kỳ 2 năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Mức thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Thông báo thu chi phí thi lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ cao đằng (27-04-2022)

Thông báo thu học phí học lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 (11-01-2022)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm ba ba hai

Xem trả lời của bạn !