Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Nhà trường thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Mức hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở (834.000đ). Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.

1. Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập

-  Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

2. Nhận bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập

−   Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (file đính kèm)

−   Bản sao giấy khai sinh;

−   Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 05/09/2018 đến hết ngày 21/09/2018

- Hồ sơ nộp tại Bp. Công tác sinh viên (thầy Vũ)

4. Danh sách tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện đối chiếu hồ sơ

            Phân hiệu thông báo danh sách sinh viên tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018). Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin và liên hệ bộ phận Công tác sinh viên cập nhật lại hồ sơ, sinh viên thuộc đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập chưa có tên trong danh sách nộp hồ sơ về bộ phận Công tác sinh viên. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THÔNG TƯ 35

DỰA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 526/QĐ-ĐHNL-CTSV VÀ 666/QĐ-ĐHNL-CTSV

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

STT

MSSV

Họ tên

Lớp

Đối tượng

Ghi chú

1

14116488

Hán Văn

DH14NTNT

DTTS&HN

(*)

2

14124578

Đàng Thị Kim

Oanh

DH14QLNT

DTTS&HN

(*)

3

14124568

Quảng Thị Thu

Hương

DH14QLNT

DTTS&HN

(*)

4

14116463

Hán Thị Hồng

Cẩm

DH14NTNT

DTTS&HN

(*)

5

14116502

Thiên Sanh

Du

DH14NTNT

DTTS&HN

(*)

6

14113462

Quảng Đại

Thu

DH14NHNT

DTTS&HN

(*)

7

14113445

Quảng Thành

Luân

DH14NHNT

DTTS&HN

(*)

8

14113467

Đàng Trung

Tuyên

DH14NHNT

DTTS&HN

(*)

9

16116009

Trượng Văn

Thanh

DH16NTNT

DTTS&HN

 

10

14149256

Đàng Thị Công

Nhận

DH14QMNT

DTTS&HN

(*)

11

15112274

Nông Văn

Khánh

DH15TYNT

DTTS&HN

 

12

15116210

Huỳnh Nhật

Minh

DH15NTNT

DTTS&HN

 

13

14122175

Thành Trọng

Luân

DH14QTNT

DTTS&HN

(*)

14

15116221

Thập Lượng Quý

Anh

DH15NTNT

DTTS&HN

 

15

15112278

Châu Sắc

Ly

DH15TYNT

DTTS&HN

 

16

15124447

Lưu Thị Trần

Truyền

DH15QLNT

DTTS&HN

 

Lưu ý:

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 (2017-2018) vui lòng kiểm tra thông tin, sinh viên có đánh dấu (*) ở cột Ghi chú sẽ không xét hỗ trợ chi phí học tập cho năm thứ 5, sinh viên đã tốt nghiệp sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên để điều chỉnh. Sau ngày 21/9/2018 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

BP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tải thông báo

Số lần xem trang : :357
Nhập ngày : 06-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :06-09-2018

Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(07-05-2019)

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019(25-01-2019)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(24-01-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(24-01-2019)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK1 năm 2018-2019(21-01-2019)

Thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận(08-11-2018)

Trắc nghiệm John Holland - Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường(06-11-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(02-11-2018)

Thông báo về việc triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019(06-09-2018)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ( đợt 2 năm 2018)(09-08-2018)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của Địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK2 năm học 2017-2018(30-07-2018)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu(30-07-2018)

Thống báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018(26-04-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(18-04-2018)

Khởi sự kinh doanh Nông nghiệp khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018(03-04-2018)

Thông báo về việc kiểm tra thẻ Bảo Hiểm y tế 2018(23-03-2018)

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón Gốc(11-03-2018)

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám ba chín hai

Xem trả lời của bạn !