Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Thực hiện theo thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Nhà trường thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019. Mức hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở (834.000đ). Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.

1. Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập

-  Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

2. Nhận bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập

−   Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (file đính kèm)

−   Bản sao giấy khai sinh;

−   Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng);

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 05/09/2018 đến hết ngày 21/09/2018

- Hồ sơ nộp tại Bp. Công tác sinh viên (thầy Vũ)

4. Danh sách tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện đối chiếu hồ sơ

            Phân hiệu thông báo danh sách sinh viên tạm thời được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018). Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin và liên hệ bộ phận Công tác sinh viên cập nhật lại hồ sơ, sinh viên thuộc đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập chưa có tên trong danh sách nộp hồ sơ về bộ phận Công tác sinh viên. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THÔNG TƯ 35

DỰA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 526/QĐ-ĐHNL-CTSV VÀ 666/QĐ-ĐHNL-CTSV

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

STT

MSSV

Họ tên

Lớp

Đối tượng

Ghi chú

1

14116488

Hán Văn

DH14NTNT

DTTS&HN

(*)

2

14124578

Đàng Thị Kim

Oanh

DH14QLNT

DTTS&HN

(*)

3

14124568

Quảng Thị Thu

Hương

DH14QLNT

DTTS&HN

(*)

4

14116463

Hán Thị Hồng

Cẩm

DH14NTNT

DTTS&HN

(*)

5

14116502

Thiên Sanh

Du

DH14NTNT

DTTS&HN

(*)

6

14113462

Quảng Đại

Thu

DH14NHNT

DTTS&HN

(*)

7

14113445

Quảng Thành

Luân

DH14NHNT

DTTS&HN

(*)

8

14113467

Đàng Trung

Tuyên

DH14NHNT

DTTS&HN

(*)

9

16116009

Trượng Văn

Thanh

DH16NTNT

DTTS&HN

 

10

14149256

Đàng Thị Công

Nhận

DH14QMNT

DTTS&HN

(*)

11

15112274

Nông Văn

Khánh

DH15TYNT

DTTS&HN

 

12

15116210

Huỳnh Nhật

Minh

DH15NTNT

DTTS&HN

 

13

14122175

Thành Trọng

Luân

DH14QTNT

DTTS&HN

(*)

14

15116221

Thập Lượng Quý

Anh

DH15NTNT

DTTS&HN

 

15

15112278

Châu Sắc

Ly

DH15TYNT

DTTS&HN

 

16

15124447

Lưu Thị Trần

Truyền

DH15QLNT

DTTS&HN

 

Lưu ý:

-  Sinh viên đã được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 (2017-2018) vui lòng kiểm tra thông tin, sinh viên có đánh dấu (*) ở cột Ghi chú sẽ không xét hỗ trợ chi phí học tập cho năm thứ 5, sinh viên đã tốt nghiệp sẽ xóa tên trong quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Sinh viên có thắc mắc về hồ sơ, có sai sót thông tin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên để điều chỉnh. Sau ngày 21/9/2018 Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan.

BP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tải thông báo

Số lần xem trang: 11811
Điều chỉnh lần cuối: 06-09-2018

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (25-02-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (25-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn sáu tám hai

Xem trả lời của bạn !