ĐƠN XÉT HỌC BỔNG

Kính gửi :

- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM  Tại Ninh thuận

 

- Ban tổ chức học bổng Đồng hành

 

Tôi tên: ……………………................................…..…………….………………

MSSV: ………….................................………………...………….………………

Hộ khẩu thường trú: ………...........……………………....……….………………

Chỗ ở hiện nay: ……….......………………………….…...……………………….

Điện thoại liên lạc:….………………… Email: …..……...........…………………..

Tôi đang theo học năm thứ: ……..…. Lớp:……....................……………………

Điểm trung bình tích lũy: …………..…(Hệ 10)…….......……………………(Hệ 4)

Điểm rèn luyện toàn khóa: ……………Xếp loại: ………………………………….

       Thành tích hoạt động, học tập:

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

       Hoàn cảnh gia đình

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

       Nguyện vọng, ước mơ của bản thân:

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      Kính đề nghị Ban Tổ chức học bổng xem xét cho tôi được nhận học bổng ý nghĩa này. Tôi xin hứa quyết tâm học giỏi và rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt.

Ninh thuận, ngày…….. tháng…….. năm 20….

                                                                                                                    Kính đơn

                                                                                                             ( Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn tại đây (pdf) (doc)

Số lần xem trang: 631
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2018

CÁC BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN

Mẫu đơn gia hạn nộp học phí (03-03-2023)

Đơn Trợ cấp xã hội (16-11-2021)

Đơn đối với sinh viên sư phạm (19-10-2021)

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (19-10-2021)

Đơn miễn, giảm học phí (19-10-2021)

Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ đại học, cao đẳng chính quy năm 2022 (05-05-2020)

Phiếu đăng ký dự thi đầu ra tiếng anh dành cho sinh viên(mẫu mới) (04-11-2016)

Đơn đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh dành cho học viên sau đại học (04-10-2016)

Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp (24-09-2016)

Đơn khiếu nại (24-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !