ĐƠN XÉT HỌC BỔNG

Kính gửi :

- Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP.HCM  Tại Ninh thuận

 

- Ban tổ chức học bổng Đồng hành

 

Tôi tên: ……………………................................…..…………….………………

MSSV: ………….................................………………...………….………………

Hộ khẩu thường trú: ………...........……………………....……….………………

Chỗ ở hiện nay: ……….......………………………….…...……………………….

Điện thoại liên lạc:….………………… Email: …..……...........…………………..

Tôi đang theo học năm thứ: ……..…. Lớp:……....................……………………

Điểm trung bình tích lũy: …………..…(Hệ 10)…….......……………………(Hệ 4)

Điểm rèn luyện toàn khóa: ……………Xếp loại: ………………………………….

       Thành tích hoạt động, học tập:

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

       Hoàn cảnh gia đình

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

       Nguyện vọng, ước mơ của bản thân:

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      ............................................................................................................................

      Kính đề nghị Ban Tổ chức học bổng xem xét cho tôi được nhận học bổng ý nghĩa này. Tôi xin hứa quyết tâm học giỏi và rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt.

Ninh thuận, ngày…….. tháng…….. năm 20….

                                                                                                                    Kính đơn

                                                                                                             ( Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn tại đây (pdf) (doc)

Số lần xem trang: 12091
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2018

CÁC BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 (05-05-2020)

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí mới (13-02-2017)

Phiếu đăng ký dự thi đầu ra tiếng anh dành cho sinh viên(mẫu mới) (04-11-2016)

Đơn đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh dành cho học viên sau đại học (04-10-2016)

Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp (24-09-2016)

Đơn khiếu nại (24-09-2016)

Đơn đề nghị vào học lại (24-09-2016)

Đơn đề nghị thôi học (24-09-2016)

Đơn đề nghị tạm dừng tiến độ học tập (24-09-2016)

Đơn đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký (24-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín một bốn một

Xem trả lời của bạn !