Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến Tân học viên cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2018 về việc nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học như sau:

I. Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển: 

Từ ngày 11/10/2018 tại văn phòng bộ phận Đào tạo -  Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

II. Thời gian và thủ tục nhập học

1. Thời gian làm thủ tục nhập học vào lúc 09h00 ngày 21/10/2018

2. Địa điểm:

Phòng 23 -  Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận - Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

3. Hồ sơ nhập học:

- Quyết định cử đi học của cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ (nếu có)

- Giấy báo trúng tuyển (để kiểm tra)

- Phiếu đăng ký nhập học (tải mẫu tại đây)

- 02 bảng điểm đại học (nếu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành trúng tuyển).

4. Đóng kinh phí đào tạo:

- Lệ phí nhập học 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) (Hồ sơ nhập học, sổ tay học viên cao học, thẻ học viên).

- Học phí học kỳ I tạm thu: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).

Để buổi làm thủ tục nhập học và triển khai quy chế học tập thành công, Phân hiệu yêu cầu các anh chị học viên đến làm thủ tục nhập học đúng giờ.

Số lần xem trang: 2333

Liên kết doanh nghiệp