TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

---------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Số : ………/TB-PHNT

Ninh Thuận, ngày….… tháng….… năm 2018

 

THÔNG BÁO

-------------------------------------

Về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận

Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp HCM về việc công nhận tốt nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số …../KH - PHNT ngày …/…/2018 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Quản lý môi trường, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh và Nuôi trồng thủy sản tại Phân hiệu Ninh Thuận năm 2018.

Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp HCM tại Ninh Thuận thông báo về việc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018 như sau:

                I.   Thành phần tham dự Lễ tốt nghiệp

-          Đại diện Lãnh đạo trường ĐH Nông Lâm Tp HCM;

-          Lãnh đạo, cán bộ, viên chức Phân hiệu trường ĐH Nông lâm Tp HCM tại Ninh Thuận;

-          Các đại biểu thuộc các Sở ban ngành tỉnh Ninh Thuận;

-          31 tân cử nhân, kỹ sư các ngành Quản lý môi trường, Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh và Nuôi trồng thủy sản của các lớp DH13QMNT, DH14BQNT, DH14QTNT, DH14NTNT.

-          Phụ huynh của các tân cử nhân, kỹ sư (mỗi tân cử nhân kỹ sư mời 2 phụ huynh tham dự Lễ).

-          Sinh viên tham gia chương trình văn nghệ chào mừng, sinh viên tham gia đội Lễ tân.

-          Đại diện sinh viên các lớp tại Phân hiệu Ninh Thuận: Mỗi lớp 10 sinh viên. Lớp trưởng các lớp lập danh sách các bạn sinh viên lớp mình tham dự Lễ tốt nghiệp gửi về cho thầy Vũ (bộ phận CTSV), hạn chót nhận danh sách: ngày 22/11/2018.

             II.   Thời gian, địa điểm, trang phục dự Lễ tốt nghiệp

1.      Thời gian:

-          Các tân kỹ sư có mặt lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2018 (ngày chủ nhật) để nhận Lễ phục, ký nhận vào sổ bằng (liên hệ Bp Đào tạo) và để Ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi.

-          Đội văn nghệ và đội Lễ tân, có mặt lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2018.

-          Sinh viên đại diện các lớp cho mặt lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2018.

2.      Địa điểm: Hội trường trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

3.      Trang phục dự Lễ:

-          Đối với tân cử nhân, kỹ sư: Mặc Lễ phục tân khoa theo quy định.

-          Đối với quý phụ huynh: Trang trọng, lịch sự.

-          Đối với sinh viên Phân hiệu: Trang trọng, lịch sự.

          III.   Chi phí mỗi tân cử nhân, kỹ sư cần đóng:

-          Tiền thuê lễ phục, chụp ảnh: 150.000 đồng (Bao gồm chi phí thuê Lễ phục, chụp ảnh).

-          Tiền thế chân Lễ phục: 100.000 đồng (tiền thế chân Lễ phục sẽ được hoàn trả khi sinh viên trả Lễ phục).

-          Các bạn tân khoa phải đóng số tiền nêu trên cho bộ phận CTSV hạn chót là ngày 23 tháng 11 năm 2018.

v Lưu ý: các bạn tân khoa phải mang chứng minh nhân dân để kiểm tra đối chiếu trước khi ký vào sổ nhận bằng (không được ký thay), sinh viên nào không ký sẽ không được nhận bằng.

Trên đây là các nội dung cần lưu ý về Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018 tại Phân hiệu Ninh Thuận. Yêu cầu các cá nhân có liên quan thực hiện tốt những nội dung này./. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

-    Niêm yết;

-    Cố vấn học tập;

-    Lưu: VT, CTSV;

 

 

 

 

 

 

 

TS. LÊ ANH TUẤN

 

 

Số lần xem trang : :338
Nhập ngày : 08-11-2018
Điều chỉnh lần cuối :14-11-2018

Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 năm 2019 tại Phân hiệu Ninh Thuận(07-05-2019)

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019(25-01-2019)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(24-01-2019)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(24-01-2019)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK1 năm 2018-2019(21-01-2019)

Trắc nghiệm John Holland - Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường(06-11-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(02-11-2018)

Thông báo về việc triệu tập sinh viên, học viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2018-2019(17-09-2018)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo(06-09-2018)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 – 2019(06-09-2018)

Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ( đợt 2 năm 2018)(09-08-2018)

Thông báo sinh viên nộp phiếu nhận xét của Địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện HK2 năm học 2017-2018(30-07-2018)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu(30-07-2018)

Thống báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018(26-04-2018)

Thông báo về việc hạ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy chế thi(18-04-2018)

Khởi sự kinh doanh Nông nghiệp khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018(03-04-2018)

Thông báo về việc kiểm tra thẻ Bảo Hiểm y tế 2018(23-03-2018)

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón Gốc(11-03-2018)

Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018(07-02-2018)

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một bảy sáu bảy

Xem trả lời của bạn !