TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                               Ninh Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2018
 
                                                   THÔNG BÁO
 V/v: “Thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2018-2019”
 
- Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 20/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM về việc ban hành khung học phí học kỳ I năm học 2018-2019.
     Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo mức thu và thời
gian thu học lại học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:
1.      Thời gian thu: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/12/2018
2.      Địa điểm: Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
3.      Mức thu :     
STT Loại học phần Số tiền
1 Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 1 240.000 đ/1TC
2 Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm 2 284.000 đ/1TC
Ghi chú: + Nhóm ngành 1 bao gồm: Nông học, Quản trị KD, Nuôi trồng TS.
               + Nhóm ngành 2 bao gồm: QL đất đai, QL TN và MT, Công nghệ TP, Thú y.
 Sau thời hạn trên, Bộ phận KH – TC sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.
Trân trọng./.
 
                                                                                      BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số lần xem trang: 12131
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (20-05-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (30-09-2019)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 2019 (03-09-2019)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2019-20120 (03-09-2019)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (19-02-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba bảy bốn một

Xem trả lời của bạn !