THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12/2018

  Bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến sinh viên việc hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12/2018, cụ thể như sau:

- Do số lượng sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12/2018 quá ít nên Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh không tổ chức thi tại Phân hiệu Ninh Thuận đợt tháng 12/2018.

- Những sinh viên đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi có thể rút lại hồ sơ đăng ký tại bộ phận Đào tạo (gặp cô Vân Anh). Trong trường hợp thí sinh không rút hồ sơ thì bộ phận Đào tạo sẽ tự động chuyển hồ sơ đăng ký dự thi của sinh viên sang đợt thi kế tiếp hoặc yêu cầu dự thi vào ngày 16/12/2018 tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM ./.

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

Số lần xem trang: 2335