TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

           TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

       ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Tp.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 4/2019

dành cho sinh viên trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM - Phân hiệu Ninh Thuận

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 4 năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm thi:

- Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 21/4/2019

- Địa điểm thi: Phân hiệu Ninh Thuận

2. Nơi đăng ký dự thi:

-       Tại Bộ phận đào tạo của Phân hiệu

     (Buổi sáng từ 7g30-10g45; buổi chiều từ 13g00 đến 15g30)

3. Thời hạn đăng ký dự thi:

-       Sinh viên đăng ký dự thi từ ngày 1/4 à 5/4/2019

     Ghi chú: Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn thời điểm trên nếu đủ số lượng sinh viên đăng ký dự thi 

- Tải phiếu đăng ký tại đây!

 

4. Điều kiện đăng ký và dự thi:

-       Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên khi đăng ký dự thi và khi vào phòng thi (Thẻ sinh viên phải đầy đủ thông tin, rõ hình ảnh, không bị tẩy xóa, còn nguyên hình dạng)

-       KHÔNG sử dụng Giấy xác nhận sinh viên do phòng Công Tác Sinh Viên cấp để đăng ký dự thi và vào phòng thi.

-       Sinh viên nộp 01 ảnh 3x4 khi đăng ký dự thi (ảnh chụp không quá 6 tháng)

-       Không đăng ký dự thi thay cho người khác.

-       Sinh viên từ khóa 2014 trở về sau phải hoàn thành 02 học phần AV1 và AV2, hoặc thuộc diện miễn học tiếng Anh

-       Lệ phí thi: 50.000 đồng 

5. Danh sách ca thi, phòng thi: Trung tâm Ngoại ngữ sẽ niêm yết danh sách ca thi và phòng thi chính thức tại website của Phân hiệu Ninh Thuận từ ngày 16/4/2019

Trân trọng thông báo.

 

         

Số lần xem trang: 2345