LỊCH ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 – NINH THUẬN

 

Tuần

Buổi

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

23, 24, 25/8

S

 

Toán XS-TK

Toán XS-TK

C

 

Toán XS-TK

Toán XS-TK

T

Toán XS-TK

Toán XS-TK

 

30, 31/8, 1/9

S

 

Anh văn

Anh văn

C

 

Anh văn

Anh văn

T

 

Anh văn

 

6, 7, 8/9

S

 

Chuyên ngành

Chuyên ngành

C

 

Chuyên ngành

Chuyên ngành

T

Chuyên ngành

Chuyên ngành

 

14, 15/9

S

 

THI

THI

C

 

THI

 

                                                                                                                                                           

Ghi chú: Mở lớp ôn khi đủ số lượng

- Môn ngoại ngữ (60 tiết)

- Toán XS-TK (60 tiết)

 

 

Số lần xem trang: 2319

Liên kết doanh nghiệp