Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc và Bảo hiểm thân thể năm học 2019-2020  đối với tất cả sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018 như sau:

1.     Đối tượng tham gia:

-   Toàn thể sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018 ( ngoại trừ sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương thuộc các nhóm đối tượng khác theo quy định Luật BHYT).

-   Đối với sinh viên thuộc các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng; thân nhân sĩ quan, binh sĩ, quân đội, công an cơ yếu; bảo trợ xã hội….đã được cấp thẻ BHYT tại địa phương thì phải nộp lại bản photo BHYT còn hạn sử dụng. (Nộp cho Cô Nguyên)

2.     Mức đóng:

-   Mức đóng bảo hiểm y tế: 564.000 đ/SV/12 tháng

-   Mức đóng bảo hiểm thân thể: 100.000đ/SV

3.     Hình thức và thời gian thu bảo hiểm y tế:

-   Thời gian nộp phí bảo hiểm từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/09/2019 tại Văn phòng (Phân hiệu Ninh Thuận).

-   Việc tham gia BHYT, BHTT là quy định của Nhà trường và pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và là cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện cho sinh viên theo từng năm học.

-   Phân hiệu đề nghị các Bộ phận trực thuộc có trách nhiệm thông báo đến sinh viên, thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này.

Xem chi tiết

Số lần xem trang: 12090
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Kế hoạch tài chính

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (20-05-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (30-09-2019)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 2019 (03-09-2019)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (19-02-2019)

Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019 – Hệ Chính quy (19-12-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một một không một

Xem trả lời của bạn !