Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc khám sức khỏe đầu vào cho HSSV;

Nay Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại ninh Thuận tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho toàn thể sinh viên Phân hiệu khóa 2019 theo lịch cụ thể như sau:

1.     Thời gian khám sức khỏe:

- 7h00 ngày 04/09/2018 (buổi sáng)

2.     Địa điểm khám sức khỏe:

Hội trường Trường Cao dẳng Sư Phạm Ninh Thuận.

3.     Thủ tục khám sức khỏe:

Mỗi sinh viên mang theo 01 Giấy khám sức khỏe có dán hình, làm theo chỉ

dẫn của Bộ phận Công tác sinh viên và bộ phận Y tế.

     Yêu cầu Bộ phận Công tác sinh viên thông báo, đôn đốc sinh viên đến khám sức khỏe theo đúng lịch đã sắp xếp. Ngoài thời gian trên, sinh viên nào không đến khám phải tự đi khám và nộp giấy khám sức khỏe lại cho BP. Y tế ( Cô Văn Thị Hương Nguyên).

Tải thông báo

 

Số lần xem trang: 12256
Điều chỉnh lần cuối: 03-09-2019

Ban Kế hoạch tài chính

Thu học phí học cải thiện học kỳ 2 năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Mức thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (18-05-2022)

Thông báo thu chi phí thi lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ cao đằng (27-04-2022)

Thông báo thu học phí học lại học kỳ 1 năm học 2021-2022 (11-01-2022)

Thông báo mức thu học phí HK1 năm học 2021-2022 (06-01-2022)

Thông báo về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 – Hệ Đại học chính quy (05-10-2021)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm không bốn tám

Xem trả lời của bạn !