1.      Đối tưựng, phạm vi tuyển sinh.

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp bậc THPT sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) để xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3. Phương thức tuyển sinh:

+       Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn lập thành tổ họp môn xét tuyển phải đạt từ 18.0 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển dưới 5.00 (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).

+       Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 và năm 2019: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 6 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ 1 năm lóp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12). Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn lập thành tổ họp môn xét tuyển phải đạt từ 18.0 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển dưới 5.00 (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó).

2.      Chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2020.

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

7340101N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

30

2

Kế toán

7340301N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

30

3

Nông học

7620109N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

30

4

Nuôi trồng thủy sản

7620301N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

30

5

Thú y

7640101N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

30

6

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

7519007N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

7

Tài nguyên và Du lịch sinh thái

7859002N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán,  Ngữ Văn, Tiếng Anh

30

8

Bất động sản

7340116N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

30

      

        3.      Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

3.1. Hồ sơ bao gồm:

1.      Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu của trường).

2.      Bản sao công chứng Học bạ THPT.

3.      Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

4.      Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.

5.      Bản sao công chứng các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

6.      Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

3.2 Địa điểm nhận hồ sơ:

-         Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận.

-         Địa chỉ: 08 Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

-         Điện thoại tư vấn : 0259.2472.252

-         Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn

-         Email: phnt@hcmuaf.edu.vn 

Số lần xem trang: 2339