Để chuẩn bị cho kế hoạch xét chọn học bổng do các đơn vị tài trợ cho sinh viên Phân hiệu trong năm học 2020 - 2021. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa nộp hồ sơ xin học bổng như sau:

1.      Đối tượng

-       Tất cả sinh viên đang học tại Phân hiệu Ninh Thuận (bao gồm tân sinh viên Khóa 2020).

2.      Tiêu chuẩn:

-         Sinh viên có học lực từ khá trở lên trong HK2 năm học 2018 – 2019 và HK1 năm học 2019-2020, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm các hình thức kỷ luật.

-         Điểm rèn luyện HK2 năm học 2018 – 2019 và HK1 năm học 2019 - 2020: Đạt loại khá, tốt.

-         Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

-         Sinh viên chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trong năm 2020.

3.      Hồ sơ

-         Đơn xin học bổng, trình bày hoàn cảnh khó khăn.

-         Sổ hộ nghèo, giấy xác nhận gia đình cận nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

-         Bảng điểm học kỳ  II năm học 2018-2019 và học kỳ I năm học 2019 - 2020.

4.      Thời gian nộp hồ sơ

-         Sinh viên nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết 10/10/2020

Lưu ý: Hồ sơ sẽ được Phân hiệu lưu trữ để xét học bổng trong năm 2020.

Số lần xem trang: 370
Điều chỉnh lần cuối:

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2023 -2024 (20-09-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2023 -2024 (20-09-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2022 -2023 (10-02-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022 -2023 (10-02-2023)

Thông báo về Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2022 (08-11-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022 -2023 (17-10-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022 -2023 (17-10-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 -2022 (22-03-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2021 -2022 (22-03-2022)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 (22-03-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín sáu chín bốn

Xem trả lời của bạn !