THÔNG BÁO

Về việc thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)

Xét tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào – điểm sàn xét tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cụ thể như sau:

Đối với Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh  tại Ninh Thuận

-         Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển.

-         Phạm vi tuyển sinh: xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

-          Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) năm 2020. Ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh là học sinh trung học phổ thông khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi, cụ thể: 

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm sàn

1

Quản trị kinh doanh

7340101N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15

2

Kế toán

7340301N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15

3

Nông học

7620109N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

15

4

Nuôi trồng thủy sản

7620301N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

15

5

Thú y

7640101N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

16

6

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

7519007N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

15

7

Tài nguyên và Du lịch sinh thái

7859002N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán,  Ngữ Văn, Tiếng Anh

15

8

Bất động sản

7340116N

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý
Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2332

Liên kết doanh nghiệp