1.   Thời gian nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí

Sinh viên làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau:

- Từ ngày 23/10/2020 đến hết ngày 27/10/2020: Bộ phận Công tác Sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- Từ ngày 28/10/2020: Bộ phận Công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách bổ sung sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- Sau thời gian trên bộ phận Công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.

2.   Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí nộp mới

- Đơn xin miễn, giảm học phí (tải đơn);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Một trong các loại giấy chứng nhận sau:

+ Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (đối với sinh viên là con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học,…);

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo);

+ Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận (đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa);

+ Sổ hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo);

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (đối với sinh viên là con cán bộ, công chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên).

+ Giấy xác nhận ở vùng đặc biệt khó khăn của Ủy ban nhân dân xã cấp (đối với sinh viên là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

- Sinh viên không nộp lại hồ sơ mới thuộc các đối tượng sau : Sinh viên tàn tật hoặc khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chế độ chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học

- Sinh viên nộp lại hồ sơ mới thuộc các đối tượng : giảm 70% học phí, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Sinh viên không nộp hồ sơ sẽ không được xét MGHP học kỳ 1 năm 2020-2021

Số lần xem trang: 396
Điều chỉnh lần cuối: 23-10-2020

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2023 -2024 (20-09-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2023 -2024 (20-09-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2022 -2023 (10-02-2023)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022 -2023 (10-02-2023)

Thông báo về Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2022 (08-11-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022 -2023 (17-10-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022 -2023 (17-10-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 -2022 (22-03-2022)

Thông báo về việc thực hiện xét trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2021 -2022 (22-03-2022)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 (22-03-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu chín năm

Xem trả lời của bạn !