-         Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu học phí;

-         Căn cứ Quyết định số 2520/-PHNT-KHTC ngày 01/09/2020 của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM v/v ban hành khung học phí năm học 2020-2021;

-         Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2020-2021;

Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo về mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy như sau:

 

STT

Lớp

Số TC

Mức thu/TC

Học phí HK2

Nợ các HK trước

Tổng thu

1

DH16TYNT

10

347.000

3.470.000

580.000

4.050.000

2

DH17TYNT

16

347.000

5.552.000

1.104.000

6.656.000

3

DH17NTNT

0

290.000

                -  

5.015.000

5.015.000

4

DH17QTNT

0

290.000

                   -  

3.222.000

3.222.000

5

DH18TYNT

15

347.000

 5.205.000

386.000

5.591.000

6

DH18NTNT

20

290.000

  5.800.000

3.088.000

8.888.000

7

DH18QTNT

22

290.000

    6.380.000

904.000

7.284.000

8

DH19TYNT

15

347.000

     5.205.000

(866.000)

4.339.000

9

DH19NTNT

18

290.000

     5.220.000

604.000

5.824.000

10

DH19QTNT

22

290.000

      6.380.000

(452.000)

5.928.000

11

DH19KENT

21

290.000

       6.090.000

(980.000)

5.110.000

12

DH20TYNT

15

347.000

       5.205.000

1.594.000

6.799.000

13

DH20NTNT

19

290.000

       5.510.000

801.000

6.311.000

14

DH20QTNT

17

290.000

       4.930.000

801.000

5.731.000

15

DH20KENT

18

290.000

       5.220.000

801.000

6.021.000

   Thời gian: Do tình hình dịch bệnh, để chia sẻ với khó khăn của các em sinh viên và gia đình, BGĐ Phân hiệu quyết định hạn chót đóng học phí được gia hạn đến trước thời gian thi học kỳ là 5 ngày

     -     Hình thức: Nộp học phí qua tài khoản ngân hàng:

              + Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đ.ại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

              + Số tài khoản: 6151 0000 379 808 Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận (BIDV)

Sau thời hạn trên sinh viên không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi học kỳ và bị trừ điểm rèn luyện.

Phân hiệu đề nghị các ban/bộ môn trực thuộc có trách nhiệm thông báo đến sinh viên để thực hiện theo nội dung này./.

Nơi nhận:


 -   SV Đại học chính quy;

 -   Các Ban/BM;

       - Lưu KHTC, VT.

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

TS. Trần Đình Lý

Số lần xem trang: 134
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2021

Ban Kế hoạch tài chính

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK1 năm học 2020-2021 (18-12-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 -2021 - hệ chính quy (15-12-2020)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên khóa 2020 (23-10-2020)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2020-2021 (03-09-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (20-05-2020)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 - hệ chính quy (30-09-2019)

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên khóa 2019 (03-09-2019)

Thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể HSSV năm học 2019-20120 (03-09-2019)

Thông báo mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (19-02-2019)

Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019 – Hệ Chính quy (19-12-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba tám chín một

Xem trả lời của bạn !