A.    Đối tượng được miễn, giảm học phí theo nghị định 81/2021

1.      Đối tượng được miễn học phí

-       Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

-       Sinh viên khuyết tật.

-       Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

-       Sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

-       Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

-       Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2017/NĐ-CP. (sinh viên là dân tộc thiểu số rất ít người thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ )

-       Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

-       Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2.      Các đối tượng được giảm học phí

a.      Đối tượng được giảm 70% học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể danh mục các văn bản quy định vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn :

+       Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020

+       Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

b.      Các đối tượng được giảm 50% học phí

-       Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

3.      Hồ sơ xét miễn, giảm học phí

-       Đơn xin miễn, giảm học phí (tải đơn tại đây)

-       Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ)

-       Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí cho từng đối tượng (thời gian chứng thực chưa quá 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ)

-       Đối tượng được giảm 70% học phí nộp thêm bản photo sổ hộ khẩu có công chứng

-       Đối tượng được giảm 50% học phí nộp thêm bản photo sổ nhận trợ cấp thường xuyên của bố hoặc mẹ

B.    Hỗ trợ chi phí học tập

1.      Theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

a.      Đối tượng

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ

b.      Mức hỗ trợ

Học sinh sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

c.      Hồ sơ gồm

-       Sinh viên chỉ cần nộp đơn hỗ trợ một lần khi bắt đầu vào học

-       Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu nghị định 57)

-       Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ)

2.      Đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

a.      Đối tượng

-       Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

-       Không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

b.      Mức hỗ trợ

-       Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thì mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên;

-       Sinh viên phải nộp hồ sơ cho từng học kỳ.

-       Số năm được hưởng được tinh là thời gian đào tạo chính thức tại trường

-       Số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.

c.      Hồ sơ gồm

-       Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu Quyết định 66 )

-       Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng không quá sáu (06) tháng);

-       Giấy khai sinh (bản sao có công chứng không quá sáu (06) tháng).

C.       Hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với Sinh viên học ngành sư phạm theo nghị định số 116/2020/NĐ-CP

-       Sinh viện sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2020-2021 trở về trước thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cho đến khi tốt nghiệp

-       Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2021-2022 trở đi áp dụng theo Nghị định số 116/NĐ-CP ký ngày 25/9/2020

+       Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội torng phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo

+       Khi nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (tải đơn tại đây).

+    Mẫu đơn cam kết (tải tại đây)

+       Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu để đề nghị hỗ trợ trong suốt thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên

D.    Thời gian nộp

-       Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 21/10/2021: Ban CTSV-TTTT nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2021-2022

-       Sau thời gian trên Ban  CTSV-TTTT sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học kỳ 1 năm học 2021-2022

E.    Hình thức nộp

-       Do tình hình dịch bệnh covid 19, các bạn chụp hình hồ sơ và gửi tới địa chỉ pthvu@hcmuaf.edu.vn, và ghi rõ chủ đề trên email là như sau:

+       Nếu là miễn, giảm học phí theo nghị định số 81 thì chủ đề : Nộp hồ sơ xét MGHP học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo Nghị định số 81;

+       Nếu xét hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 57/2017 thì chủ đề:  Nộp hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo Nghị định 57 ;

+       Nếu xét hỗ trợ chi phí học tập theo quyết định số 66/2013 thì chủ đề:  Nộp hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo Quyết định số 66 ;

+       Nếu xét miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học ngành sư phạm nghị định số 116/2020 thì chủ đề:  Nộp hồ sơ xét miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo Quyết định số 116 ;

-       Đối với Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo chụp hình ảnh bản chính và gửi kèm

-       Các đối tượng đã xét miễn, giảm học kỳ 2 năm học 2020-2021 không cần làm hồ sơ

-   Các bạn gửi đầy đủ các giấy tờ sau khi đã chụp ảnh hoặc scan (gọi chung là tập tin) cho 1 lần gửi. Không gửi lắc nhắc từng tập tin một

-       Hoặc số điện thoại 0918.708.062 (Anh Vũ) để được hỗ trợ

-       Nộp hồ sơ gốc hợp lệ sau khi vào học trực tiếp.

-       Lưu ý

Công chứng là hoạt động được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm xác thực bản sao hoàn toàn giống như bản chính. Sinh viên có thể liên hệ với UBND cấp xã hoặc phường hoặc văn phòng công thức để thực hiện

Sinh viên được miễn, giảm học phí tạm dừng học tập, khi xin học trở lại phải làm đơn xin tiếp tục được miễn, giảm học phí (theo mẫu đơn chung, ghi rõ tạm dừng hay học trở lại)

Số lần xem trang: 1035
Điều chỉnh lần cuối: 23-10-2021

Ban Công tác sinh viên - Thông tin truyền thông

Ngày hội việc làm trực tuyến của trường ĐH Nông Lâm TPHCM 2021 (04-11-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (09-09-2021)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (09-03-2021)

Thông báo về việc Sinh viên nộp phiếu nhận xét của địa phương làm cơ sở xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021 (04-02-2021)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 chỉ áp dụng cho sinh viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (23-10-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (23-10-2020)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng đồng hành cùng sinh viên Phân hiệu năm học 2020 - 2021 (15-09-2020)

Thông báo về nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (giảng viên và sinh viên) năm 2020 Đợt 2 (15-09-2020)

Thông báo V/v tham gia Lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp và Chương trình tập huấn “Successful Career Management” (21-07-2020)

Ủng hộ covid-19 (07-05-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một ba không chín

Xem trả lời của bạn !