Đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Vui lòng cung cấp số tài khoản Ngân hàng BIDV của chính các bạn đang còn hoạt động (không bị khóa tài khoản) cho BP. CTSV.
Hoặc gửi email : pthvu@hcmuaf.edu.vn
Nội dung
Chủ đề (subject) email: Học bỗng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm 2019-2020
- Họ và Tên : ..........................
- Lớp :......................... Mã Số sinh viên (MaSV) :
- Số điện thoại :..............
- Số tài khoản BIDV :.........................

Số lần xem trang: 279
Điều chỉnh lần cuối: 28-10-2021

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 (25-01-2022)

Quyết định hỗ trợ sinh hoạt phí HK1 năm 2021-2022 (25-01-2022)

Quyết định miễn học phí cho sinh viên phục vụ ngành Giáo dục & Đào tạo (25-01-2022)

Quyết định bổ sung trợ cấp xã hội 02 tháng (tháng 5&6 /2021) HK2 năm 2020-2021 (25-01-2022)

Quyết định bổ sung miễn học phí 02 tháng (tháng 5&6 /2021) HK2 năm 2020-2021 (25-01-2022)

Quyết định miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (13-04-2021)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (04-01-2021)

Quyết định miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 (18-11-2020)

Quyết định miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (26-06-2020)

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 (21-05-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   
 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một bốn không chín

Xem trả lời của bạn !