Ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã diễn ra Chương trình ký kết hợp tác giữa Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố và Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.

            Việc ký kết giữa các trường và viện với mục đích các bên thống nhất để hợp tác một cách toàn diện và thực chất về các vấn đề mà các bên cần quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng chương trình, nghiên cứu khoa học, trao đổi cơ sở vật chất và giảng viên,… để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, các chương trình, đề án, dự án chung và riêng của mỗi bên, nhằm mục tiêu hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận.

            Tại hội nghị, các bên cũng đã thống nhất và ký bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên với nhiều nội dung quan trọng như:

Với Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tập trung vào công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm, tiếp nhận sinh viên đến tham quan, thực tập nghề nghiệp; hướng nghiệp cho sinh viên,...

Với Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, hai bên thống nhất hợp tác tập trung vào các nội dung phối hợp tổ chức thường niên các hội nghị, hội thảo có liên quan, các hoạt động về đổi mới sáng tạo, tham gia hội thi khoa học kỹ thuật sáng tạo của tỉnh, tài trợ, tư vấn cho các hoạt động khởi nghiệp, hướng nghiệp của học sinh, sinh viên. Hợp tác đào tạo các lớp chuyên môn ngắn hạn, tổ chức tư vấn, tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên trình độ đại học (chính quy, VLVH), phối hợp tổ chức đào tạo các lớp sau đại học. Hỗ trợ cùng hợp tác với các doanh nghiệp ở lĩnh vực có liên quan nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện công tác thực tập nghề nghiệp, việc làm sau khi tốt nghiệp,…Tăng cường giao lưu kết nối giữa cán bộ viên chức và người học của hai đơn vị.

Với năng lực hiện có của mỗi bên, đồng thời với tinh thần hợp tác mang tính thực tế và phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển của các đơn vị, chắc chắc rằng các nội dung hợp tác giữa các bên sẽ được triển khai một cách hiệu quả trong thời gian đến.

Chương trình ký kết hợp tác giữa Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố và Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên vì sự phát triển chung của nền giáo dục Việt Nam.

 

 

Số lần xem trang: 2219

Trang tin

Liên kết doanh nghiệp