Marketing CB!

Số lần xem trang: 2139
Điều chỉnh lần cuối:

Kết quả học tập

Kết quả học tập lớp DH19QTNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (15-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH20QTNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (15-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH22QTNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (10-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH22KENT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (10-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH21QTNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (10-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH21AVNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (07-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH22AVNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (07-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH22DTNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (07-02-2023)

Kết quả học tập lớp DH22TYNT học kỳ 1 năm học 2022-2023 (07-02-2023)

Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 (các môn chung hệ Đại học) (03-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu sáu năm hai

Xem trả lời của bạn !