Thuộc tập đoàn TTC- Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công đang mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất nên Công ty cần tuyển nhân viên với chi tiết như sau:
 Kỹ sư nông nghiệp
Số lượng: 100 nhân sự  
Mô tả công việc:
➢  Tổ chức trồng, chăm sóc, thu hoạch, sản xuất mía giống/ nguyên liệu/ khảo nghiệm tại Trại sản xuất, nông trường. Quản lý và khai thác quỹ đất một cách có hiệu quả.
➢  Thực hiện theo dõi mô hình khảo nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện các khảo nghiệm được giao.
➢  Đưa vào ứng dụng những kỹ thuật mới về phân bón và kỹ thuật canh tác
➢  Tổ chức và gím śt công lao động hàng ngày. Chấm công và thành toán cho công nhật, công khoán.  
➢  Đề xuất biện ph́p gím śt phù hợp để bảo đảm hiệu quả công việc.
➢  Tham mưu, cập nhật thông tin tài liệu, các vấn đề phân bón, kỹ thuật canh tác mía cho Ban lãnh đạo
Yêu cầu:
▪  Trình độ: Đại học
▪  Chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật, CNSH, Kinh tế nông nghiệp, Sinh học.
▪  Khả năng làm việc: Tiếp cận công việc nhanh, xử lý thông tin tốt. Chịu được áp lực công việc cao, điều kiện làm việc ngoài trời.
Mức lương: thỏa thuận

Xem chi tiết

Số lần xem trang: 2353