Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2023 vào Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận, thời gian nhận hồ sơ từ ngày từ ngày 09/09/2023 đến 20/09/2023 (tính theo dấu bưu điện) như sau :  Giáo dục mầm non (Đại học); Quản trị kinh doanh
Ngôn ngữ Anh ; Công nghệ thông tin; Thú Y
1.2 Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1.3 Phương thức tuyển sinh: đối với 03 phương thức
      - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học Phổ thông (Học bạ).
      - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023.
      - Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.
1.1 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2 Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1.3 Phương thức tuyển sinh: đối với 03 phương thức
      - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học Phổ thông (Học bạ).
      - Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023.
      - Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.
Xem chi tiết xét tuyển bổ sung
Điểm trúng tuyển 2023

Số lần xem trang: 2509

Liên kết doanh nghiệp