TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÂN HIỆU NINH THUẬN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            BỘ PHẬN ĐÀO TẠO         

                                                                                                  Ninh Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ III năm học 2014-2015 của trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận, bộ phận Đào tạo Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thông báo cho sinh viên đăng ký học cải thiện điểm học kỳ III năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đăng ký học lại, không được đăng ký học vượt.

2. Sinh viên xem danh sách môn học sẽ được mở ra trong học kỳ III năm học 2014-2015 để đăng ký môn học cải thiện điểm cho chính xác. (Danh sách đính kèm)

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2015.

4. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Phân hiệu (gặp Cô Giang).

5. Địa điểm học và thi: Tại trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Khu phố 6, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn đăng ký đúng thời gian thông báo, sau thời gian nói trên, bộ phận Đào tạo Phân hiệu Ninh Thuận sẽ không giải quyết.

                                                         
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
 

Số lần xem trang: 12040
Điều chỉnh lần cuối: 18-05-2015

BAN ĐÀO TẠO

Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 (21-06-2021)

Kết quả thi Tin học đại cương, Phần 1 và phần 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (07-05-2021)

Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 05 năm 2021 tại Phân hiệu (28-04-2021)

Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 2 năm học 2020-2021( bổ sung ngày 31/3/2021) (31-03-2021)

Thông báo lịch thi kết thúc môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (lớp DH20NTNT và lớp DH20TYNT) _ bosung (19-03-2021)

Danh sách sinh viên thi kết thúc môn Tin học đại cương và Chuẩn đầu ra tin học tháng 03 năm 2021 tại Phân hiệu Ninh Thuận (06-03-2021)

Thông báo lịch thi kết thúc môn Tin học đại cương và Chuẩn đầu ra tin học tháng 3 năm 2021 cho sinh viên Phân hiệu Ninh Thuận (05-03-2021)

Danh sách đăng ký học cải thiện thành công học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Sinh viên Phân hiệu (01-03-2021)

Thông báo về lịch thi môn Tin học đại cương và thi Chuẩn đầu ra Tin học tháng 02 năm 2021 cho sinh viên Phân hiệu (19-01-2021)

Thông báo về việc báo cáo Tiểu luận tốt nghiệp của Khoa Chăn nuôi thú y (31-12-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba chín chín hai

Xem trả lời của bạn !