Có điều chỉnh

 Có điều chỉnh

Lịch học có sự thay đổi phòng học

Lịch học có điều chỉnh.

 Xem và tải kế hoạch học tập tại đây

Xem thời khoá biểu tại đây: data/TKB ky 2_2013-2014_ Ke toan 13.pdf

Xem Thời khoá biểu tại đây: data/TKB ky 2_2013-2014_ QLTNMT13(6).pdf

Xem thời khoá biểu tại đây: data/Lich giang HK 2 2013_2014 lop QLTNMT&DLST2011.pdf

Xem và tải TKB tại đây: data/Lich ky 1_ 2013-2014_QLTNMT2012.pdf

Xem và tải TKB tại đây: data/TKB ky 1_2013-2014_ Ke toan 13.pdf

Trang liên kết

 

 

 

60 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm chín một không

Xem trả lời của bạn !