1. Bài Học Về Các Loài (NXB Sài Gòn 1902) - J. C. Boscq

2. Báo Cáo Khoa Học Về Sinh Thái Và Tài Nguyên Sinh Vật (NXB Nông Nghiệp 2013) - Trần Minh Lợi

3. Bộ Công Cụ PRA Cho VDP - Nhiều Tác Giả

4. Cá Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Công Nghệ 2008) - Nguyễn Nhật Thi

5. Các Văn Bản Mới Quản Lý Nhà Nước Về Phân Bón (NXB Nông Nghiệp 2007) - Tống Khiêm

6. Cẩm Nang Chẩn Đoán Bệnh Cây Ở Việt Nam (NXB Lao Động 2009) - Phan Thúy Hiền

7. Cây Cỏ Việt Nam Quyển 1 (NXB Trẻ 2003) - Phạm Hoàng Hộ

8. Cây Cỏ Việt Nam Quyển 2 (NXB Trẻ 2003) - Phạm Hoàng Hộ

9. Cây Cỏ Việt Nam Quyển 3 (NXB Trẻ 2003) - Phạm Hoàng Hộ

10. Chim Vườn Quốc Gia Xuân Thủy (NXB Xuân Thủy 2009) - Nguyễn Viết Cách

11. Cho Được Có Hoa Lợi Nhiều Hơn Và Tốt Hơn (NXB Hà Nội 1936) - Nguyễn Công Tiễn

12. Chuyên Đề Khuyến Nông 07 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Vũ Hữu Kỳ Bá

13. Chuyên Đề Khuyến Nông 08 (NXB Nông nghiệp 2000) - Vũ Hữu Kỳ Bá

14. Chuyên Đề Khuyến Nông 09 (NXB Nông nghiệp 2000) - Vũ Hữu Kỳ Bá

15. Chuyên Đề Khuyến Nông 10 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Vũ Hữu Kỳ Bá

16. Cỏ Dại Phổ Biến Tại Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2005) - Dương Văn Chín

17. Cơ Sở Lý Thuyết Và Thực Tiễn Phát Triển Nông Thông Bền Vững (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nhiều Tác Giả

18. Cơ Sở Sinh Thái Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Dương Hữu Thời

19. Cơ Sở Sinh Thái Học (NXB Giáo Dục 2000) - Vũ Trung Tạng

20. Con Trâu Việt Nam (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Nguyễn Đức Thạc

21. Đa Dạng Sinh Học & Bảo Tồn Thiên Nhiên (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Lê Trọng Cúc

22. Đa Dạng Sinh Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Bình Quyền

23. Đa Dạng Sinh Học Đất Ngập Nước (NXB Đại Học Sư Phạm 2011) - Nguyễn Lân Hùng Sơn

24. Đa Dạng Sinh Học Và Bảo Tồn Thiên Nhiên (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Lê Trọng Cúc

25. ĐHĐT.Động Vật Có Xương Sống - Ths. Phạm Đình Văn & Ths. Hoàng Thị Nghiệp

26. ĐHNN.Giáo Trình Phương Pháp Thí Nghiệm (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Thị Lan

27. ĐHQG.Thực Vật Có Hoa (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Nghĩa Thìn

28. ĐHSP.Sinh Thái Nhân Văn - Nguyễn Hoàng Trí

29. ĐHTN.Đồng Cỏ Vùng Núi Phía Bắc Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hoàng Chung

30. ĐHUE.Động Vật Học Không Xương Sống (NXB Huế 2004) - Nguyễn Văn Thuận

31. Ðịa Cầu Vạn Vật Luận-Động Vật (NXB Hokong 1920) - Cố Thịnh

32. Địa Lý Sinh Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Vũ Khôi

33. Địa Lý Sinh Vật (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Vũ Khôi

34. Diễn Giải Đa Dạng Sinh Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Lê Văn Lanh

35. Điều Cần Biết Để Phát Triển Kinh Tế Hộ Gia Đình (NXB Thanh Hóa 2004) - Bùi Thanh Hà

36. Động Vật Có Xương Sống Tập 1-Cá Và Lưỡng Cư (NXB Đại Học Sư Phạm 2003) - Trần Kiên

37. Động Vật Học Có Xương Sống (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Vũ Khôi

38. Động Vật Học Có Xương Sống (NXB Giáo Dục 2009) - Lê Vũ Khôi

39. Động Vật Học Không Xương Sống (NXB Đại Học Sư Phạm 2005) - Thái Trần Bái

40. ĐTKH.Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Các Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Hại Tổng Hợp Nhằm Phát Triển Cây Ăn Quả

41. Festival Trái Cây Việt Nam (NXB Thông Tấn 2010) - Phương Lâm Giang

42. Giáo Trình Độc Học Sinh Thái (NXB Giáo Dục 2010) - Trịnh Thị Thanh

43. Giáo Trình Khuyến Nông (NXB Nông Nghiệp 2005) - Đỗ Tuấn Khiêm

44. Giáo Trình Mô Đun Nông Lâm Kết Hợp (NXB Nông Nghiệp 2013) - Phạm Thanh Hải

45. Giáo Trình Môn Học Xử Lý Ra Hoa (NXB Nông Nghiệp 2005) - Trần Văn Hậu

46. Giáo Trình Nông Hóa Học (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Ngọc Nông

47. Giáo Trình Phương Pháp Thí Nghiệm Đồng Ruộng (NXB Nông Nghiệp 2004) - Đỗ Thị Ngọc Oanh

48. Giáo Trình Quy Hoạch Phát Triển Nông Thôn (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Ngọc Nông

49. Giáo Trình Quy Hoạch Phát Triển Nông Thôn (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phan Văn Yên

50. Giáo Trình Thủy Nông (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Thị Kim Hiệp

51. Giáo Trình Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án (NXB Nông Nghiệp 2007) - Từ Quang Hiển

52. Hệ Sinh Thái Gò Đồi Các Tỉnh Bắc Trung Bộ (NXB Hà Nội 2006) - Trần Đình Lý

53. Hiện Trạng, Định Hướng Và Giải Pháp Phát Triển Nông Thôn Ở Miền Đông Nam Bộ Và ĐBSCL (NXB Nông Nghiệp 2000) - Bùi Cách Tuyến

54. Hướng Dẫn Các Biện Pháp Phòng Trừ Chuột Hại (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nhiều Tác Giả

55. Hướng Dẫn Kế Hoạch Làm Ăn Cho Hộ Nông Dân Để Xóa Đói Giảm Nghèo (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2000) - Lê Trọng

56. Hướng Dẫn Thực Tập Về Các Khoa Học Trái Đất Và Đa Dạng Sinh Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Cẩn

57. Khuyến Nông (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Văn Linh

58. Kiến Là Bạn (NXB Cần Thơ 2005) - Nguyễn Thị Thu Cúc

59. Làm Vườn Đại Cương (NXB Đại Học Lâm Nghiệp 2013) - Bùi Thị Cúc

60. Một Số Nội Dung Trong Quản Lý Đa Dạng Sinh Học Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2009) - Trần Ngọc Cường

61. Một Số Phương Pháp Tiếp Cận Và Phát Triển Nông Thôn (NXB Nông Nghiệp 2002) - Đặng Kim Vui

62. Nghiên Cứu Nhu Cầu Nông Dân (NXB Thống Kê 2003) - Bộ Nông Nghiệp

63. Những Điều Nông Dân Miền Núi Cần Biết Tập 1 (NXB Nông nghiệp 2007) - Cục Khuyến Nông

64. Những Điều Nông Dân Miền Núi Cần Biết Tập 2 (NXB Nông nghiệp 2007) - Cục Khuyến Nông

65. Những Giải Pháp Để Phát Triển Đăng Ký Cho Các Sản Phẩm Đặc Sản Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2007) - Vũ Trọng Bình

66. Những Kiến Thức Cần Biết Về Bảo Quản Ngô Ở Qui Mô Hộ Dân (NXB Nông Nghiệp 2001) - Đặng Xuân Mai

67. Những Nghề Gắn Với Nông Thôn (NXB Tổng Hợp 2000) - Nguyễn Đức Thạch

68. Ốc Bươu Vàng Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2000) - Đỗ Tư

69. Phát Huy Lợi Thế Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Của Nông Sản Xuất Khẩu Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Đình Long

70. Phương Pháp Đánh Giá Nông Thôn Có Người Dân Tham Gia Trong Hoạt Động Khuyến Nông Khuyến Lâm (NXB Nông Nghiệp 1998) - Bùi Đình Toái

71. Phương Pháp Hoạt Động Khuyến Nông (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2012) - Nguyễn Duy Cần

72. Phương Pháp Phân Tích Đất-Nước-Phân Bón-Cây Trồng (NXB Giáo Dục 2001) - Lê Văn Khoa

73. Phương Pháp Tập Huấn Khuyến Nông Tại Hiện Trường (NXB Thống Kê 2008) - Trương Văn Tuyển

74. Quản Lý Kinh Tế-Kinh Tế Hộ Gia Đình Ở Miền Núi (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phạm Khắc Hồng

75. Quy Trình Xây Dựng Và Cập Nhật Trung Tâm Thông Tin KHCN Cấp Xã Gắn Với Nhóm Nông Dân Sở Thích

76. Sách Đỏ Việt Nam Phần 1-Động Vật (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Đặng Huy Huỳnh

77. Sách Đỏ Việt Nam Phần 2-Thực Vật (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Tiến Bân

78. Sâu Hại Nông Sản Trong Kho Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2008) - Vũ Quốc Trung

79. Sinh Học Cơ Thể Động Vật-Sinh Học Đại Cương II (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Trịnh Hữu Hằng

80. Sinh Học Đại Cương Tập 1-Sinh Học Phân Tử Tế Bào (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Đức Cự

81. Sinh Thái Học Và Các Hệ Kinh Tế Sinh Thái Ở Việt Nam (NXB Nghệ An 2003) - Thế Đạt

82. Slide.Mô Phôi - Nhiều Tác Giả

83. Tài nguyên sinh vật và môi trường - Ths.Dương Thị Bích Huệ

84. Tăng Cường Mối Quan Hệ Hợp Tác Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Chè Ở Vùng Chè Trọng Điểm Tỉnh Thái Nguyên (NXB Lao Động 2012) - Trần Quang Huy

85. Tảo Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Đặng Thị Sy

86. Thị Trường Xuất Nhập Khẩu Rau Quả (NXB Thống Kê 2005) - Nguyễn Văn Nam

87. Thú Rừng-Mammalia Việt Nam Hình Thái Và Sinh Học, Sinh Thái Một Số Loài Tập 1 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Đặng Huy Huỳnh

88. Thú Rừng-Mammalia Việt Nam Hình Thái Và Sinh Học, Sinh Thái Một Số Loài Tập 2 (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Đặng Huy Huỳnh

89. Tổng Hợp Bảo Vệ Cây IPM (NXB Lao Động 2004) - Đường Hồng Dật

90. Tổng Kết Hoạt Động Khuyến Nông Giai Đoạn 1993-2005 (NXB Hà Nội 2005) - Bộ Nông Nghiệp

91. Trích Yếu Được Cập Nhật Hóa Về Các Loài Lan Của Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhiều Tác Giả

92. Từ Điển Tranh Về Các Cây (NXB Giáo Dục 2009) - Lê Quang Long

93. Từ Điển Tranh Về Các Loài Hoa (NXB Giáo Dục 2008) - Lê Quang Long

94. Tuyển Tập Tiêu Chuẩn Thóc Gạo Của Việt Nam, Một Số Nước Và Tiêu Chuẩn Quốc Tế (NXB Hà Nội 2002) - Nhiều Tác Giả

95. Vi Sinh Vật Học (NXB Giáo Dục 2001) - Nguyễn Lân Dũng

96. Xây Dựng Cánh Đồng 50 Triệu Đồng-Ha Và Hộ Nông Dân Thu Nhập 50 Triệu Đồng-Năm Tại ĐBSCL (NXB Hà Nội 2003) - Nguyễn Văn Bộ

97. Xử Lý Ra Hoa - Ts. Trần Văn Hâu

Số lần xem trang: 12068
Điều chỉnh lần cuối:

Thư viện sách

An toàn thực phẩm (14-01-2018)

Thú Y (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 02 (13-01-2018)

Thủy sản việt nam 01 (13-01-2018)

Trồng trọt (09-10-2017)

Côn trùng (09-10-2017)

Chuôi nuôi (09-10-2017)

Công nghệ, bảo quản, chế biến (09-10-2017)

Giống (09-10-2017)

Kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp (09-10-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

   

 

   

 

Trắc nghiệm chọn ngành học phù hợp với năng lực sở trường - John Holland  

Thầy TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng - Kiêm Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận.

 

  Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy & Quy trình thủ tục nhập học năm 2019

 

 

 

 

 

65 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn năm ba không

Xem trả lời của bạn !