Kết quả học tập


Điểm học tập của sinh viên học tại Phân hiệu Ninh Thuận

 Điểm học tập của sinh viên học tại Phân hiệu Ninh Thuận (Tải điểm tại đây)

Lưu ý: Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Phân hiệu (gặp cô Giang)

Quyết định v/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên ngày 02/12/2014

 Thân chào các sinh viên,

Căn cứ vào nội dung kết luận cuộc họp xét điểm chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 của Hội đồng diễn ra ngày 17/11/2014.

Hội đồng đã quyết định điểm đạt chuẩn đầu ra ngày 26/10/2014 là 40 câu.

Xem nội dung và danh sách được công nhận trong  Quyết định  CHUAN DAU RA NGOAI NGU KHONG CHUYEN 3127QD-DHNL ngay 02/12/2014